KOMISARYCZNE WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ROD “TĘCZA” w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 25.09.2020 roku

Wobec istniejącej sytuacji epidemiologicznej tradycyjne walne zebranie sprawozdawcze z udziałem użytkowników działek nie mogło się odbyć. W dniu 25.09.2020 r. przy udziale członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbyło się Komisaryczne Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD “TĘCZA”. Na zebraniu podjęto 16 uchwał niezbędnych do dalszego sprawnego funkcjonowania ogrodu. omówiono szeroko problem segregacji Czytaj dalej…

O ogrodzie

Rodzinne Ogrody Działkowe “TĘCZA” powstały w 1971 roku. Dom działkowca został zbudowany przez samych działkowiczów w czynie społecznym. Za czasów PRL-u nazywały się Pracowniczymi Ogrodami Działkowymi. Administrowane były przez zakłady pracy oraz przez Powiatową Radę Narodową. Rodzinne ogrody działkowe powstały wprost z przekształcenia pracowniczych ogrodów działkowych z mocy ustawy o Czytaj dalej…

Nowe zasady obsługi w biurze

KOMUNIKAT W związku z obowiązującym na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii ( rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku ) w czasie pracy biura zarządu ROD „Tęcza” może przebywać jedynie jeden interesant. Jednocześnie wszystkie osoby przebywające na terenie biura obowiązkowo winny nosić rękawiczki jednorazowe oraz maseczki ochronne.

Bezprawnie postawione budynki

UWAGA !!!!!!!!!!!! Regulamin Rodzinnego Ogrodu Działkowego w § 68 ust. 4 stanowi: „Działkowcom i innym osobom przebywającym na terenie ROD zabrania się stawiania szop, komórek, toalet wolnostojących” W związku z powyższym, Zarząd ROD „Tęcza” nakazuje wszystkim działkowcom, których w/w dotyczy, rozebranie wyżej wymienionych obiektów, które nie przylegają bezpośrednio do altany ogrodowej. Czytaj dalej…

Opłaty ogrodowe za rok 2020

W związku z sytuacją dotyczącą zachorowań na Koronawirusa COVID-19 oraz zagrożeń dla działkowców i ich rodzin, opłaty ogrodowe przeznaczone na pokrycie funkcjonawania ROD w 2020 roku będą pobierane od działkowców w formie zaliczek w wysokości opłat obowiązujących w 2019 roku. Wpłat należy dokonywać przelewem na nr konta: 59124016591111001059646481Polski Związek Działkowców Czytaj dalej…

Skip to content