Podaj:

Pomoc:

  • W polu "Numer działki", należy wybrać numer działki, dla której chcemy sprawdzić wysokość opłat.

  • W polu "PIN", podaj cztero-cyfrowy nr PIN przypisany do działki. PIN można pobrać w biurze ROD.

  • Jeżeli działkowicz nie posiada numeru PIN, ale w dokumentacji ROD jest podany nr PESEL, należy użyć jako PIN cztery ostatnie cyfry numeru PESEL działkowicza lub małżonka. Zostanie przyznany dostęp do informacji oraz numer PIN. Jeżeli numeru PESEL nie ma w dokumentach działkowicza, należy uzupełnić dane w biurze ROD.

  • Numer PIN można także uzyskać za pomocą adresu e-mail. Jeżeli w dokumentacji ROD jest podany adres e-mail, to wpisanie go w polu "adres e-mail(opcjonalnie)" spowoduje wysłanie numeru PIN na ten adres. Jeżeli adresu e-mail nie ma w dokumentach działkowicza, należy uzupełnić dane w biurze ROD.

Przykład wypełnienia formularza
Skip to content