Poniżej znajduje się prosty w obsłudze formularz, który można wypełnić online, a następnie wydrukować. Istnieje również możliwość wydrukowania pustego formularza do wypełnienia ręcznie.

Jak korzystać z formularza:

 1. Wypełnij formularz online:
  • Wprowadź wymagane informacje w odpowiednie pola.
  • Sprawdź, czy wszystkie dane są poprawne i kompletne.
  • Po zakończeniu, kliknij przycisk "Drukuj wypełniony formularz", aby wydrukować wypełniony formularz.
 2. Wydrukuj pusty formularz:
  • Kliknij przycisk "Drukuj pusty formularz".
  • Wypełnij formularz ręcznie przy użyciu długopisu.
Wypełniony formularz należy dostarczyć do biura ROD.

Formularz:

Poniżej znajdziesz formularz do wypełnienia. Upewnij się, że wszystkie wymagane pola są uzupełnione przed wydrukiem. Możesz też wydrukować pusty formularz.

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
ROD TĘCZA
AKTUALIZACJA DANYCH DZIAŁKOWCA

Numer działki:
Dane kontaktowe:
Nr telefonu: Adres e-mail:
Dane działkowca:
Nazwisko Imię/imiona
PESEL:
Adres zamieszkania:
Ulica i numer domu/mieszkania:
Kod pocztowy: Miejscowość:
Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż zamieszkania):
Ulica i numer domu/mieszkania:
Kod pocztowy: Miejscowość:
Skip to content