Walne zebranie sprawozdawczo — wyborcze

Szanowni Działkowicze, uprzejmie informujemy, że w dniu 9 maja 2024 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Rodzinnego Ogrodu Działkowego “TĘCZA”. Zebranie przebiegło zgodnie z zaplanowanym porządkiem obrad.

Przebieg zebrania

W pierwszej części zebrania Zarząd ROD przedstawił sprawozdanie z działalności za rok 2023 oraz całą kadencję, zarówno w zakresie merytorycznym, jak i finansowym. Następnie Komisja Rewizyjna ROD przedstawiła swoje sprawozdanie za analogiczny okres, oceniając pracę Zarządu. Po zatwierdzeniu sprawozdań przez działkowiczów, wybrano nowe władze ROD na kadencję 2024-2028. W głosowaniu wyłoniono składy Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD.

Uchwały podjęte na zebraniu

Walne Zebranie podjęło także szereg istotnych uchwał, w tym:

  • Zatwierdzenie programu działania i planu pracy na nową kadencję
  • Ustalenie wysokości opłat ogrodowych na 2024 rok
  • Uchwalenie preliminarza finansowego ROD na 2024 rok
  • Określenie kwoty przeznaczonej na świadczenia i nagrody za pracę społeczną

Po ogłoszeniu wyników wyborów odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranych władz ROD.Szczegółowe informacje na temat podjętych uchwał oraz składu nowych organów ROD zostaną udostępnione wkrótce.


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content