Każdy działkowiec powinien znać:

Wzory dokumentów dla działkowców:

Umowa przeniesienia praw do działki

Wniosek działkowca do zarządu o zatwierdzenie umowy przeniesienia praw do działki

Deklaracja członkowska

Oświadczenie o wstąpieniu w prawa do działki po zmarłym małżonku

Wniosek osoby bliskiej o ustanowienie prawa do działki po zmarłym działkowcu


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content